صادرات به روسیه

امکان سنجی صادرات کالا و خدمات به بازار روسیه

در صورتی که محصول و خدماتی با استانداردهای بین المللی تولید می کنید و به دنبال حضور در بازارهای بین المللی از جمله بازار روسیه هستید، ما به شما کمک خواهیم کرد تا به هدف خود نزدیک شوید.

  • لطفا به این نکات توجه داشته باشید:
  •  تنها به درخواستهایی که اطلاعات کاملی از شرکت و فعالیت های خود را ارسال کرده اند پاسخ می دهیم
  •  تکمیل و ارسال این فرم هیچ گونه تعهدی برای ایکسب ایجاد نخواهد کرد.
  • پس از دریافت تقاضاها و بررسی آنها، نسبت به انجام امور بازاریابی و هزینه های مرتبط با آن گفت و گو خواهیم کرد.

Iran B2B Marketplace